Här ställer du de frågor som du har om specifika funktioner i programmet Optima.

E-handel
0 röster 1 kommentar
Hemsida och e-handel
-1 röster 5 kommentarer
Schema
0 röster 20 kommentarer
Hur får skolan veta att en elev kopplat sig till skolan?
0 röster 7 kommentarer
Månadsabonnemang
0 röster 1 kommentar
Text i påminnelse SMS
0 röster 1 kommentar
Kommer man som utbildare kunna följa elevens progression i teorimaterialet i Optima?
0 röster 1 kommentar
E-handel
0 röster 1 kommentar
Fakturering
0 röster 3 kommentarer
Fakturering till företag
0 röster 5 kommentarer
Nya elevcentralen
0 röster 1 kommentar
Är det elektroniska kvitton?
0 röster 3 kommentarer
Hur blir det med bokförings-delen? Artiklar, konton osv? Kassan?
0 röster 1 kommentar
E-handeln
0 röster 1 kommentar
Rapporter
0 röster 1 kommentar
När stängs aSTRa WEB?
0 röster 1 kommentar
I Optima kan man fylla i vad som ska ske på kommande lektion så att andra lärare kan se det?
0 röster 1 kommentar
Kan man se fler dagar än fem per vecka i Optima?
0 röster 1 kommentar
Kommer Optima att fungera i läsplatta/ mobiltelefon?
0 röster 1 kommentar
Kan en kund betala kontant och vad eller hur ger jag denne kund ett kvitto?
0 röster 1 kommentar
Kan man se flera lärares schema på en gång?
0 röster 1 kommentar
Kan man låsa en bil, så att den inte blir bokningsbar?
0 röster 1 kommentar
Hur fungerar kassasystemet i Optima?
0 röster 3 kommentarer
Kommer ekonomin kunna sammankopplas med Fortnox?
0 röster 1 kommentar
Antar att det skapas verifikat på allt som görs i Optima?
0 röster 2 kommentarer
Kommer man kunna skicka meddelade till eleven och nå alla elever samtidigt? 
0 röster 1 kommentar
Kommer Optima bara täcka delar av den funktionen som finns i aSTRa WEB?
-1 röster 1 kommentar