Jag planerar 2023!
0 röster 1 kommentar
Kommer man kunna ha samma inlogg för filialer?
0 röster 0 kommentarer
Hur länge kommer aSTRa WEB finnas kvar?
0 röster 1 kommentar
Kommer det finnas utbildningar för att lära sig det nya systemet?
0 röster 1 kommentar
Kommer jag ha tillgång till aSTRa när jag går in i Optima?
0 röster 0 kommentarer
Kommer jag behöva jobba i dubbla system?
0 röster 0 kommentarer
Kommer jag att få lägga in alla mina elever manuellt i det nya systemet?
0 röster 0 kommentarer
Varför utvecklar STR ett helt nytt system?
0 röster 0 kommentarer
Kommer Optima bara täcka delar av den funktionen som finns i aSTRa WEB?
0 röster 0 kommentarer