Här kan du ställa de allmänna frågorna som du har om Optima till STR

Var vänder jag mig om jag har frågor om Optima? Fäst
1 röst 0 kommentarer
Kan trafikskola sälja körkortsboken direkt till elev?
0 röster 5 kommentarer
Licensavgift ?
0 röster 4 kommentarer
Övergripande Optimainfo via webb
0 röster 3 kommentarer
Finns det fasta avgifter om eleven enbart vill boka Risk1 eller Risk2?
0 röster 3 kommentarer
Sälja inloggning?
0 röster 3 kommentarer
Kommer det finnas utbildningar för att lära sig det nya systemet?
0 röster 3 kommentarer
Hur fungerar det i Optima - betalar vi för de som avbokar också? Händer ju rätt ofta på kurser.
0 röster 2 kommentarer
Vad kommer Optima att kosta skolan?
0 röster 2 kommentarer
När får jag information om migreringen?
0 röster 2 kommentarer
dag med utvalda användare
1 röst 1 kommentar
KKB - hur många frågor rullar i sluttesten?
0 röster 1 kommentar
Körkortboken - vi har hittat stavfel mm. Besvarat
0 röster 1 kommentar
Gamla artiklar
0 röster 1 kommentar
Webbinarium
0 röster 1 kommentar
Risk 1 o Risk 2 bokas först och sedan utbildning B av samma elev.
0 röster 1 kommentar
Provision på andra behörigheter än B
0 röster 1 kommentar
Migrering, överflytt av elever
0 röster 1 kommentar
Momssats Optima
0 röster 1 kommentar
Avläsningstillfälle för bonus
0 röster 1 kommentar
De elever som har Elevcentralen idag? Vad händer med de dom gjort? Försvinner detta?
0 röster 1 kommentar
Behöver alla lärare på trafikskolan gå någon kurs för att hantera systemet?
0 röster 1 kommentar
Optima
0 röster 1 kommentar
Hur fungerar det med priserna gällande intro/risk?
0 röster 1 kommentar
Hur ser den nya affärsmodellen ut vad gäller priser på köra och provision mm
0 röster 1 kommentar
Informationsfilmer i höst
0 röster 1 kommentar
Schema
0 röster 1 kommentar
Info till elever om byte till Optima
0 röster 1 kommentar
Hjälp med marknadsföring och försäljning?
0 röster 1 kommentar