Här kan du ställa de allmänna frågorna som du har om Optima till STR

Optima
0 röster 1 kommentar
Hur fungerar det med priserna gällande intro/risk?
0 röster 1 kommentar
Hur ser den nya affärsmodellen ut vad gäller priser på köra och provision mm
0 röster 1 kommentar
Informationsfilmer i höst
0 röster 1 kommentar
Schema
0 röster 1 kommentar
Info till elever om byte till Optima
0 röster 1 kommentar
Hjälp med marknadsföring och försäljning?
0 röster 1 kommentar
Kommer elever som redan har köpt teori i elevcentralen få ha kvar elevcentralen?
0 röster 1 kommentar
Kostnad för Optima?
0 röster 1 kommentar
Hur ser eleven kopplingen till trafikskolan?
0 röster 1 kommentar
Utbildning Optima
0 röster 1 kommentar
Hur många år bakåt i tiden kommer gamla elever följa med in i Optima?
0 röster 1 kommentar
Vi vill migrera två databaser till ett nytt Optima, är det möjligt?
0 röster 1 kommentar
Kommer jag kunna köra vidare i aSTRa WEB i stället för att kliva in i Optima?
0 röster 1 kommentar
Hur kommer migreringen att fungera?
0 röster 1 kommentar
När kan jag börja använda Optima?
0 röster 1 kommentar
Vad kommer Optima att kosta?
0 röster 1 kommentar
Vad tjänar jag på att välja Optima i stället för ett helt annat system?
0 röster 1 kommentar
Jag planerar 2023!
0 röster 1 kommentar
Hur länge kommer aSTRa WEB finnas kvar?
0 röster 1 kommentar
Kommer jag ha tillgång till aSTRa när jag går in i Optima?
0 röster 1 kommentar
Kommer jag behöva jobba i dubbla system?
0 röster 1 kommentar
Kommer jag att få lägga in alla mina elever manuellt i det nya systemet?
0 röster 1 kommentar
Varför utvecklar STR ett helt nytt system?
0 röster 1 kommentar
Körkorts boken Engelska
1 röst 0 kommentarer
så många knapptryck för betalning
0 röster 0 kommentarer
Hantera halkbanor i optima
0 röster 0 kommentarer