Här kan du ställa de allmänna frågorna som du har om Optima till STR

Finns det fasta avgifter om eleven enbart vill boka Risk1 eller Risk2?
0 röster 3 kommentarer
Sälja inloggning?
0 röster 3 kommentarer
Kan trafikskola sälja körkortsboken direkt till elev?
0 röster 5 kommentarer
Vad kommer Optima att kosta skolan?
0 röster 2 kommentarer
Hur ser eleven kopplingen till trafikskolan?
0 röster 1 kommentar
Utbildning Optima
0 röster 1 kommentar
Hur många år bakåt i tiden kommer gamla elever följa med in i Optima?
0 röster 1 kommentar
Vi vill migrera två databaser till ett nytt Optima, är det möjligt?
0 röster 1 kommentar
Kommer jag kunna köra vidare i aSTRa WEB i stället för att kliva in i Optima?
0 röster 1 kommentar
Hur kommer migreringen att fungera?
0 röster 1 kommentar
När får jag information om migreringen?
0 röster 2 kommentarer
När kan jag börja använda Optima?
0 röster 1 kommentar
Vad kommer Optima att kosta?
0 röster 1 kommentar
Vad tjänar jag på att välja Optima i stället för ett helt annat system?
0 röster 1 kommentar
Jag planerar 2023!
0 röster 1 kommentar
Hur länge kommer aSTRa WEB finnas kvar?
0 röster 1 kommentar
Kommer det finnas utbildningar för att lära sig det nya systemet?
0 röster 3 kommentarer
Kommer jag ha tillgång till aSTRa när jag går in i Optima?
0 röster 1 kommentar
Kommer jag behöva jobba i dubbla system?
0 röster 1 kommentar
Kommer jag att få lägga in alla mina elever manuellt i det nya systemet?
0 röster 1 kommentar
Varför utvecklar STR ett helt nytt system?
0 röster 1 kommentar