Community

Sök

Optima
0 röster 1 kommentar
Grupp meddelande till elevcentralen/SMS
0 röster 0 kommentarer
Bokning av lektion
0 röster 1 kommentar
Hur fungerar det i Optima - betalar vi för de som avbokar också? Händer ju rätt ofta på kurser.
0 röster 2 kommentarer
Hur fungerar det med priserna gällande intro/risk?
0 röster 1 kommentar
E-handel
0 röster 1 kommentar
Hur ser den nya affärsmodellen ut vad gäller priser på köra och provision mm
0 röster 1 kommentar
Hemsida och e-handel
-1 röster 5 kommentarer
Övergripande Optimainfo via webb
0 röster 3 kommentarer
Informationsfilmer i höst
0 röster 1 kommentar
Schema
0 röster 1 kommentar
Schema
0 röster 17 kommentarer
Möjlighet att hantera löpande månadsavgifter eller abonnemang i Optima
0 röster 0 kommentarer
Info till elever om byte till Optima
0 röster 1 kommentar
Hjälp med marknadsföring och försäljning?
0 röster 1 kommentar
Hur får skolan veta att en elev kopplat sig till skolan?
0 röster 7 kommentarer
Kommer elever som redan har köpt teori i elevcentralen få ha kvar elevcentralen?
0 röster 1 kommentar
Kostnad för Optima?
0 röster 1 kommentar
Finns det fasta avgifter om eleven enbart vill boka Risk1 eller Risk2?
0 röster 3 kommentarer
Månadsabonnemang
0 röster 1 kommentar
Sälja inloggning?
0 röster 3 kommentarer
Kan trafikskola sälja körkortsboken direkt till elev?
0 röster 5 kommentarer
Vad kommer Optima att kosta skolan?
0 röster 2 kommentarer
Text i påminnelse SMS
0 röster 1 kommentar
Hur ser eleven kopplingen till trafikskolan?
0 röster 1 kommentar
Kommer man som utbildare kunna följa elevens progression i teorimaterialet i Optima?
0 röster 1 kommentar
E-handel
0 röster 1 kommentar
Fakturering
0 röster 3 kommentarer
Fakturering till företag
0 röster 2 kommentarer